Prasa

ALBERTYNKA

OPERETKA – Warszawska Opera Kameralna, Warszawa 2015
Wojciech Giczkowski "Teatr dla Was" - Bankructwo ideologii naszego stulecia, czyli rewolucja lokajów trwa tu i teraz - OPERETKA

.... Triumf nagości kończący przedstawienie nie jest niczym nowym w operze. Wystawiając „Salome” Richarda Straussa, realizatorzy żądali od wykonawczyni roli Salome – i tak piekielnie trudnej wokalnie oraz aktorsko – zmierzenia się z dodatkowym wyzwaniem – rozbieranym tańcem Siedmiu Zasłon. Wykonawczynie partii Salome w premierowych spektaklach w Teatrze Wielkim (9 i 10 stycznia 1993 r.): Hasmik Papian i Ewa Iżykowska poradziły sobie z tym wyzwaniem. Podobnie w „Operetce” śliczna Barbara Zamek jako Albertynka doskonale zagrała rolę kobiety, która woli się rozbierać niż ubierać. Do tego aria „Uszy me..” została cudownie przez nią zaśpiewana i kto wie, czy w przyszłości fragment ten nie będzie w repertuarze wielu śpiewaczek? W finale – naga, prawdziwie wyzwolona z wszelkich form nacisku – odnosi zwycięstwo nad światem. Barbara Zamek czarowała swoim śpiewem i grą, udowodniła, że czasy spętania i zniewolenia kobiet to odległa przeszłość. .....

Wojciech Giczkowski "Teatr dla Was" - Bankructwo ideologii naszego stulecia, czyli rewolucja lokajów trwa tu i teraz - OPERETKA

Joanna Tumiłowicz "Maestro" - Gombrowicz dobrze śpiewany

.... Albertynkę, czyli znakomicie sprawującą się w trudnej partii sopranowej Barbarę Zamek. .....

Joanna Tumiłowicz "Maestro" - Gombrowicz dobrze śpiewany

Małgorzata Komorowska "Teatralny.pl" - na fali Gombrowicza

.... Nie pamiętam przedstawienia Operetki, w której Albertynka byłaby tak wyrazista, jak tu w operze. Może zawsze powinna wyśpiewywać koloratury? Stanowią one jedynie fragment jej partii, ale lekko podawane przez srebrzysty sopran Barbary Zamek nadają tej postaci charakter i czynią prawdziwie piękną, choć czysto dziewczęcej urody artystce przecież nie brak. .....

Małgorzata Komorowska "Teatralny.pl" - na fali Gombrowicza

Katarzyna Hanna Binkiewicz "Krytykat" - Traktat o wolności - recenzja "Operetki" w reżyserii Jerzego Lacha w Warszawskiej Operze Kameralnej

.... Genialna Barbara Zamek jako Albertynka skupia na sobie całą uwagę. Jej umiejętności są absolutnie najwyższej próby, Zamek pracuje na emocjach, bezbłędnie kontroluje swoje ciało. Jest delikatna i drapieżna jednocześnie. .....

Katarzyna Hanna Binkiewicz "Krytykat" - Traktat o wolności - recenzja "Operetki" w reżyserii Jerzego Lacha w Warszawskiej Operze Kameralnej